Other Irish Societies

  • The Auckland Irish Society

  • The Waikato Irish Society

  • Taranaki Irish Social Club Inc

  • The Wellington Irish Society

  • The Christchurch Irish Society

  • The Otago Irish Society

  • The Invercargill Irish Society